Microsoft đã làm cho việc truy cập Linux ngay từ Windows 11 trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết với Hệ thống Windows Subsystem for Linux (WSL).

Được giới thiệu trong bản cập nhật Windows 10 vào năm 2016, Microsoft đã lần đầu tiên cung cấp một số mức…


Microsoft đã công bố chính thức phiên bản Window 11 với thiết kế bắt mắt làm người dùng đứng ngồi không yên. Hiện tại thì Windows 11 yêu cầu thiết bị phải hỗ trợ TMP 2.0(là …


Nếu bạn muốn viết bất cứ thứ gì bằng PC, thì bạn chắc chắn sẽ cần công cụ Grammarly này. Đây là một trong những công cụ sửa lỗi tiếng Anh trực tuyến tốt nhất cho phép bạn viết bất cứ thứ gì trên máy tính của mình. Grammarly Premium…


Mình viết bài này để anh em có thể tự download các phiên bản ứng dụng Adobe có thể chạy cài được trên M1 (nhưng cũng chạy được trên Mac Intel) từ chính server của adobe về cài, để chắc chắn sạch không có virus.

Bước 1: mở Terminal, dán…


Địa chỉ .edu được dành riêng cho các tổ chức giáo dục. Chúng được cấp khi bạn trở thành sinh viên của một trường đại học hoặc cao đẳng, bạn sẽ có một tài khoản email .edu với tên của bạn, ví dụ: your-name@mit.edu. Nhưng nếu bạn không phải là…


Hiện nay, hầu hết các công ty, trường, cơ sở giáo dục đều cho nhân viên, học sinh, sinh viên học online qua các phần mềm trên điện thoại hay máy tính như Google Meet, Zoom, Microsoft Teams,…

Khi ở nhà, một số bạn sẽ không trang điểm nên sẽ sợ mình không đẹp khi online. Vì thế, sau đây là cách dùng filter Snapchat trên Google Meet, Zoom, Microsoft Teams và một số phần mềm họp online khác dành cho bạn.

1. Cách tải filter Snapchat

Bước 1: Các bạn hãy truy…

Nghiep Nguyen

Recommended apps, good tips for my friend. Nơi chia sẽ những ứng dụng, mẹo vặt giúp bạn làm chủ máy tính của mình. https://thanhnghiep.xyz

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store